اين گلها همه اش مال تو

سلام

خوبی ؟

همه اين گلها مال تو ...

اصلا همه گلهای دنيا مال تو ...

داشتم فکر می کردم دسته گل اين شکلی

يا شکل بالايی هم برای خواستگاری قشنگه نه ؟

نکنه نظرت اينه که خيلی بی سليقه ام !31.gif

اگه نظرت همينه يواشکی بهم بگو .باشه ؟

03.gif

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
يه نفر

فدات بشم قشنگم . راستی اول سلام . این گلا واقعا قشنگه ،ولی شاهزاده همه گلها،چی باید برات بیارم که لایق تو ومهربونیت باشه . واقعا نميدونی که چقدر ميخوامت وچقدر دوست دارم .امشبم برام زنگ نزدی ولی اميدوارم شاد باشی و خدای ناکرده اتفاقی نيافتاده باشه . شب چشمهای قشنگت بخير .